Beszámoló a kandidátusi értekezés vitájáról

Az "Egy kooperatív pedagógia" c. disszertáció nyilvános vitájára 2001. december 21-re másodszor hívta össze az MTA Pedagógiai Szakbizottsága a Bíráló Bizottságot és az érdeklődőket. (Az első alkalommal a vita Kozma Tamás opponens távolléte miatt elmaradt.) 

A bíráló bizottság elnöke Bernáth József, titkára Veszprémi László volt. Tagjai: Trencsényi László, Hadházi Tibor, Berentés Éva, Galicza János, Gácser József voltak. 

Opponensek: Horváth Attila, Brezsnyánszki László, Pukánszky Béla 

A dolgozatot 1997-ben nyújtottam be elfogadásra. A procedúra több mint 4 évet vett igénybe.         
Az életrajz felolvasása után röviden bemutattam a HKT lényeges törekvéseit, majd az opponensi vélemények felolvasására került sor. Igen alaposan, komolyan mérlegelték a dolgozat erényeit és hiányosságait, majd kérdések, hozzászólások hangzottak el. 

Braun Anna zalaegerszergi iskolaigazgató bemutatta, hogyan vált népszerűvé Egerszegen a HKT, és milyen "átköltözési" mozgalom alakul ki évről évre a beiskolázási körzethatárok miatt a városban. Knausz Imre hozzászólásában említette, hogy - bár nem készített idézettségi indexet - de minden bizonnyal a legtöbbet idézett szakírók között tarthatnak ma számon a pedagógiában. Trencsényi László és Horváth Attila "világszabadalomként" tartja számon a HKT-t, és a szakma irányítási problémájaként említették, hogy támogatás hiányában kénytelen voltam én is a szakmát elhagyni. 

Pukánszky Béla igen alapos és értelmes, értően jó szándékú elemzést adott, Horváth Attila hasonlóképpen. Jóindulatú, támogató és konstruktív légkör alakult ki. A Brezsnyánszky László bírálatának felolvasásakor inkább a hibákra helyezte a hangsúlyt (szemben a leírtakkal), csak a dolgozattal foglalkozott, nem vette tekintetbe mögötte álló folyamatokat. (Négyszemközt ugyan elmondta, hogy ő tulajdonképpen nagyon támogatja). 

A hozzászólásokat követően felolvastam a bírálatokra írt válaszomat és a Bizottság kérdéseire válaszoltam. 

A válaszok és viszontválaszok után a Bíráló Bizottság titkos szavazással döntött. A 7 tag egyenként maximum 3 pontot adhatott. 17 pont gyűlt össze, ami az összes pontok 76%-a. Minimálisan 66%-ra volt szükség, tehát a döntés pozitív lett.

A védés - a fogadással együtt - mintegy 4 órán keresztül tartott.