A Pest Megyei Pedagógiai Intézetben tartott tanfolyamot 1987-ben végezte el. Groszmuk Erzsébet segítségével osztályát átalakította, és rövidesen bekapcsolódott a Pest megyéi terjesztésbe.

 

A gyermekek iránti szeretete, optimista életszemlélete, pozitív gondolkodása tág teret kapot a HKT programban. A folyamatos megújulásra, személyes fejlődésre, innovációra való képessége segítette, hogy munkájával több területen is maradandó nyomot hagyjon környezetében. 

Iskolájában sikerült elérnie, hogy felmenő rendszerben minden évfolyamon működtek kooperatív osztályok. Az eredményességet a gyermekek szülők, kollégák választásai és saját összehasonlító vizsgálataik is bizonyították. A szülők körében óriási volt az érdeklődés, ezért szakmai irányításával 8 évig működött, nyert el pályázatokat a HKT-s pedagógusok munkaközössége.

Sok tehetséges gyermek került ki a keze alól, akik a tanulmányi versenyeken legtöbbször dobogós helyezést, a területi versenyeken jó eredményeket értek el. Nem csak az osztályában, gyermekeivel ért el kiváló eredményeket, ragyogó előadóvá vált, és két évtizeden keresztül a HKT program fejlesztésének, terjesztésének egyik meghatározó szakértőjeként dolgozott. Kiemelt szaktanácsadója volt a IV. kerületben létrejött a Humanisztikus Alapítványi Iskolának.

Munkája nyomán Pest megyében is elterjedt a program. Szakmai ismereteit, módszertárát folyamatosan bővítve bemutatókat, módszertani előadásokat, tantestületi értekezleteket, felkészítő tanfolyamokat tartott, konferenciákon vett részt. Több tucat iskolába látogatott el, és képezte, mentorálta pedagógusok sokaságát. Az Esztergomi Tanítóképző Főiskola docensével Krafcsik Istvánnéval együttműködve hallgatók sokasága töltötte nála szakmai gyakorlatát, konzulensként segítette szakdolgozataik írását. 

Részt vett a HKT program kerettantervének, tantárgyi feladatrendszerének, taneszköz-rendszerének az elsős matematika tankönyv kidolgozásában.

Publikációi megjelentek a belső szakmai folyóiratban (Kapcsolat), a Solymári Hírmondóban, nyilatkozott a médiákban. A helyi önkormányzat oktatási bizottságának felkérésére ugyanitt cikksorozatot írt szülőknek a nevelésről. Írásait a Nemzeti Tankönyvkiadó kiadványa is tudásforrásként tartja számon.

Amiért a 80-as években még – helyi és országos szinten – küzdött a legújabb tantervek alapelveiben, módszertani elvárásaiban a kétezres évektől már alapkövetelményként fogalmazódnak meg az országos dokumentumokban. Ő is részese volt annak a folyamatnak, amelyek során ma már lehetőség az iskolák számára az emberarcú pedagógiai program kialakítása. 

2002-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékén közoktatás-vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú másoddiplomát szerzett. A vizsgaelnök, a gyakorlatban végzett munkáját kiemelve, nyilvános dicséretben részesítette.

Szakmai munkájának elismeréseként bekerült az Országos Közoktatási Szakértők Névjegyzékbe, elsőként kapva meg a „Humanisztikus Iskola” alternatív pedagógia értékelésének lehetőségét. Tanügy-igazgatási auditor képzésen auditor jogosítványt, majd pedagógiai mérési szakértő, a minőségirányítási képzéseken minőségügyi manager, majd minőségirányítási vezető címet szerzett. Tizenöt évig volt munkaközösség-vezető az alsó-, és a felső tagozatos osztályfőnökök számára, iskolájában. Az 2012/13-as tanévtől igazgatóhelyettes. 

2014-ben, a pedagógusok előmeneteli rendszerének bevezetésekor teljes portfóliót készített, majd elvégezte az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) valamint a pedagógus-minősítés területére jogosító szakértői képzéseket. A minősítés eredményeként „Mesterpedagógus” fokozatot is szerzett, és részt vesz az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti és pedagógus minősítési rendszerében.

2015-ben kapott Németh László díjat.