A HKT program kidolgozásánál a nemzetközi szakirodalomból öt irányzat ragadott magával: 

  • Eliot Aronson társas befolyásolás és Lothar Krappmann egyensúlyozó identitás elmélete;
  • Hans Aebli didaktikája >> és Roger Cousinet nevelésfilozófiája >>
  • valamint Ernst Meyer csoportmunka (Gruppenarbeit) mozgalma.

Azért, hogy személyesen is megismerkedhessek a német iskolakísérletekkel és programokkal, megpályáztam egy több hónapos DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) ösztöndíjat. 1989-ben kaptam lehetőséget a tanulmányútra. 

Tübingenben felkerestem a kooperatív tanulás pszichológiáját kutató Günter L. Huber professzort, meglátogattam számos hagyományos és kísérleti iskolát. (Grundschule-t, Gesamtschule-t, egyházi és egy Waldorf iskolát, valamint Bielefelden a Laborschule-t és Hannoverben a Glockseeschule alternatív iskolákat. 

Henning Dohrn és családja látottvendégül Hannoverben

A tanulmányút egyrészt lehetőséget teremtett arra, hogy "megméressem" és nemzetközi prespektívába helyezzem hazai akciókutatásainkat, másrészt megismerkedhessek a "hagyományos" és a reform szellemiségű német iskolákkal. 

A szakirodalom olvasása és a különböző iskolatípusok konkrét működésével való megismerkedés számos tanulsága közül kiemelném, hogy elvi-fogalmi rendszerünk nem képes visszaadni azokat a élményeket, amelyek ott a gyakorlatban tapasztaltam. A rendelkezésünkre álló szavaknak, fogalmaknak és kijelentéseknek egész egyszerűen más jelentése van itthon más Németországban. Azért, hogy a valóságos kontextust feltárhassam, tapasztalataimról egy cikk sorozatot jelentettem meg, és egy könyvet is írtam.

A tanulmányúton kiépített szakmai kapcsolatok megnyitották számunkra a Kooperatív Tanulás nemzetközi hálózatát. Saját kutatási eredményeink kedvező fogadtatásra találtak. 
Konferencia meghívásokat kaptunk, bár a költségek miatt csak néhányan tudtunk részt venni. (Frankfurt, Lipcse, Budapest)

Elkezdhettünk publikálni rangos külföldi folyóiratokban.

A program iránt növekvő érdeklődést tapasztaltunk különböző országok kutatói részéről. Voltak, akik személyesen is meglátogatták újpesti, keszhelyi, zalaegerszegi iskoláinkat, osztályainkat.

1995-ben egy német reform iskola keresett meg bennünket. Egy nemzetközi szövetség kialakításának érdekében további holland, és skót iskolák társultak, és 1996-ban megtartottuk első találkozónkat Lübenauban >> 20,21 kép, ahol a társiskolák kifejezték szándékukat a HKT program adaptálására. A folyamat távozásommal abba maradt. 

Prof. dr. Paul Roeders megismerkedve programunkat felhasználta több Magyarországon is publikált könyében és egy egész busznyi pedagógus csoportot hozott a gyakorlattal való megismerkedéshez Bosznia-Herczegovinából zalaegerszegi és keszthelyi osztályainkba, kialakítva egy hosszú távú együttműködést a régiók között amelyről a helyi média is beszámolt.