Az alkotási folyamat, még iskolai körülmények között is, sok rész- tevékenységből áll, és széles körű kompetenciák kifejlesztését feltételezi.
Ezek közé tartozik az értékrend kialakítása, személyes "alkotmány" létrehozása, hosszú-, és rövid távú (un. "KEMÉNY") célok kitűzése, a pozitív gondolkodás elsajátítása és mások.
Ezek átgondolását és kidolgozását támogatja a fejlesztés alatt álló ez az oldal.

dr. Benda József
bendajoskaßgmail.com