Tanulmányi eredményesség, szocializáció

A hatásvizsgálatot 20 évvel ezelőtt adta ki alapítványunk. Felépítése, módszertana, eredményessége ma is megállja a helyét. Olyan komplex társadalomelméleti kontextusban reflektál a pedagógiai folyamatokra, amelyek csak az Uniós követelmények megfogalmazásával, a PISA vizsgálatok egyértelmű jelzéseinek feldolgozása után pár évvel ezelőtt kezdtek teret nyerni a hazai neveléstudományban.
Idézet a következtetések fejezetből: "Titkos reményünket, hogy a program a társadalmi háttértől függetlenül fejti ki hatását, a vizsgálat nem igazolta. Ma már látjuk, hogy ez az iskolaprogramok által megkerülhetetlen determinációkat hordoz mind a teljesítmény mind a lehetséges életpályák irányában.
Az iskola intellektuális és szocializációs funkcióinak teljesebb betöltéséhez azonban jelentős tartalékokat tártunk föl, amelyeket a szervezet fejlesztése, humanizálása, rugalmasabbá tétele stb. szabadíthat föl. Kimutattuk, hogy az iskolákban működtetett ellentmondásos szabály- és normarendszerek a társadalmi szegregáció hatását föl tudják erősíteni, de képesek lehetnek ennek korrekciójára is. A szabályrendszerek átalakítása, bizonyos szervezeti-strukturális merevség feloldása, viszonylag kis költségvonzattal, relatíve övid idő alatt, jelentős eredményeket hozhatna iskoláinkban.
A pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználása az iskolák rejtett tantervének "átírásában" ma még nem szükségszerű. (1994 tájékán, amikor a tanulmány készült, nem volt erre igény). Anélkül is fenntartható az iskoláztatás jelenlegi szintje, hogy a problémák gyökereinek a feltárása megtörtént volna. A pedagógia tudomány fejlettségi szintje nem követeli meg a mélyebb folyamatok hosszú távú tervezését.

Magyarországon ma még nem lehet előre látni, társadalmat "tervezni", csak tűzoltó munkát végezni. Az ilyen típusú fejlesztésekhez pedig évtizedekre szóló stabilitás volna az alapfeltétel. Sajátos kulturális közegünkben a program éppen ezért talál nehezen utat magának."

Kiadó: Humanisztikus Iskola Alapítvány, Budapest, Megyeri u. 20/B. 1994. augusztus 20. ISBN 963 04 4596 4

A könyv tartalma szabadon idézhető. Kéretik alkalmazni a tudományos kutatásokra érvényes szerzői jogvédelem szabályait!