Az "Alkotó tanulás" tantárgy eredményességének a vizsgálatát "A célok megvalósulása" prezentáció foglalja össze. A részletes kutatási eredmények a "Kapcsolatkultúra fejlesztés I-II." tanulmány tartalmazza, amely megjelent publikáció formájában .

Kommunikáció, média, gazdaság, 2011/3. és az Annales Tomus III.-ban (szerk.: Róka jolán) 2011., BKF, Budapest