A tanítói és tanári munkámban mindig a minőségre törekedtem és ennek érdekében szakmai tudásomat folyamatosan fejlesztettem. Nagy gondot fordítottam az önképzésemre, a tanítványaim fejlődését elősegítő, a hatékonyságot növelő módszerek elsajátítására. Ennek érdekében a tanítói, tanári és az egyetemi diplomák megszerzése mellett számtalan helyi és országos tanfolyamon vettem részt. Így kerültem kapcsolatba 1991-ben a kooperatív tanulással, pontosabban a Humanisztikus Kooperatív Tanulással (HKT-vel) modelljével.

Benda József vezette három éves képzésben való részvétel nagy változást eredményezett a pedagógiai munkámban, egy „másként nevelés” körvonalait világította meg számomra. A megszokottól eltérő szemléletében másfajta módszereket kezdtem el alkalmazni tanóráimon.

A három éves képzés után a szaktanácsadói fokozatot is megszereztem, amely feljogosított arra, hogy pedagógusokat készítsek fel az együttműködő tanulás megszervezésére és segítsem a HKT alkotó csapat munkáját. Részt vettem a HKT tantervének és projektjeinek a kidolgozásában, és publikáltam a Kapcsolat nevű folyóiratban. Tanfolyamok szervezésével segítettem a program elterjedését Baranya megyében. Iskolám, a JPTE 2. Sz. Gyakorló Iskolája lett a bázisa az alkotó fejlesztő munkának. A képzés segítésére írtam meg a HKT tanfolyami segédanyagot (1998), amely a Baranya megyei Pedagógiai Intézet gondozásában jelent meg.

2002-ben felmérést készítettem a tanfolyamok eredményességéről. A felmérések azt mutatták, hogy a tanfolyamok elvégzése után szinte valamennyi kolléga alkalmazta a HKT-programot (94%). Tapasztalataik szerint a pedagógusok munkáját a vezetők és a kollégák értékelték (segítséget, bíztatást, megbecsülést, elismerést kaptak). Azonban számos nehézséget kell leküzdeniük, amiben segítséget vártak. Ezek közül a legfontosabbak: nehéz összeegyeztetni a hagyományos iskolakoncepcióval, nincs hozzáférhető eszközrendszer, további ismeretek szükségesek, sok felkészüléssel jár. 

--> Orbán Józsefné saját honlapja

(A módszer terjedésének máig ez a legnagyobb akadálya, amit dr. Gazsó Ferenc miniszterhelyettes már 1989-ben felismert, és a program indulásától kollégáink jelentős erőfeszítéseket tettek ezek elkészítésére. Azonban ezek kimunkálására, rendszerezésére, szerkesztésére, sokszorosítására nem kaptunk támogatást, és többségük ma is kéziratban várja felfedezését.) 

1996-1999-ig voltam a HKT program Baranya megyei szintű szervezője és a továbbképzések vezetője. Több mint száz pedagógus végezte el Baranya megyében a HKT tanfolyamot, és ismerte meg a csoportmunkára épülő együttműködő tanulás módszereit. Ezt a munkát anyagilag a SOROS Alapítványnál elnyert pályázatok segítették. A tanfolyamot végzett tanítók és tanárok részvételével létrehoztam az Alkotó Pedagógusok csoportját, majd Dr. Vastagh Zoltán és Dr. Ballér Endre által működtetett Tanárképzők Szövetsége keretében a Kooperatív Pedagógia Szakosztályt, amelynek vezetője voltam. Célom volt, hogy az országban összefogjam, és együttműködésre késztessem azokat a tanítókat, tanárokat, akik szívesen alkalmazzák a korszerű kooperatív módszereket.

Ennek érdekében születtek meg a könyveim és publikációim

A képzések szervezése arra motivált, hogy figyelmet fordítsak a kooperatív tanulással foglalkozó szakirodalom tanulmányozására. Kerestem azokat az elméleti alapelveket, amelyekre épül a kooperatív tanulás filozófiája, pszichológiája, pedagógiája, szocializációs alapjai és megfigyeléseimet kapcsolatba hoztam a gyakorlati munkámmal. Így közeledett egymáshoz az elmélet és gyakorlat, egyre tudatosabbá téve a mindennapi nevelői tevékenységemet.

A Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, valamint az Apáczai Kiadó felkérésére a tanítás mellett több évig szakértői és szaktanácsadói feladatokat láttam el. Számtalan bemutató órát és óraelemzést, előadást tartottam és segítettem a kooperatív tanulás módszereinek megismertetését, terjesztését.

Tanítóként és tanárként alapító tagja voltam a Pécsi Tudományegyetem gyakorlóiskolájának (Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola), és óraadó voltam az egyetem Bölcsésztudományi Karának Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszékén. Személyiség és képességfejlesztő tantárgy keretében a "Kooperatív tanulás, tanulásszervezés" nevű kurzust vezettem hat évig. Itt született meg a Kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyvem, amelyben a sok éves tapasztalataimat, valamint hallgatóimnak a kooperatív módszerek alkalmazásával kapcsolatos kreatív ötleteit szerkesztettem egybe.
Mivel a mai oktatásban és a tanulók nevelésében egyre inkább nélkülözhetetlenek a kooperatív módszerek, ezért örömömre szolgál, hogy egyre nagyobb az érdeklődés iránta.

--> Orbán Józsefné saját honlapja


Díjnyertes pályázatok

  • MTA 1995. I. díj, Téma: A tanulók személyközi kapcsolatainak elemzése és a fejlesztés egy lehetséges útja
  • Soros Alapítványhoz benyújtott díjnyertes pályázatok a kooperatív tanulás témában: 1995., 1996., 1997., 1998., 1999.
  • Tudományos-szakmai közéleti tevékenység: Több évig a Tanárképzők Szövetsége Kooperatív Szakosztályának vezetője voltam.
  • 1984 óta a pécsi Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelyének tagja vagyok, amely keretében, rendszeresen részt veszek a csoportos kiállításokon.