Írta Csirmaz Mátyás 

(dr. Benda József közreműködésével)

A projektkönyv (füzetsorozat) a pedagógiai munkát közvetlenül és hatékonyan támogatja az általános iskolák 1-6 évfolyamán.
A füzetsorozat hiánypótlás Magyarországon. Olyan modern pedagógiai technikák és módszerek meghonosítását teszi lehetővé, amelyek a nevelőmunka eredményességét megtöbbszörözik.
A segédanyag lehetővé teszi bizonyos tananyagrészek részletekben is megtervezett feldolgozását, az azonnali alkalmazást. Kézikönyvszerűen használható, gyakorlatias, rugalmasan alakítható és sokféle összetételű osztályhoz illeszthető.


Kinek ajánljuk?

A Nagy Projektkönyvet mindazoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik szeretnének korszerű eszközökkel és módszerekkel tanítani.

Felépítés, források, illeszkedés a tantervekhez

A projektkönyv tematikája a Humanisztikus Kooperatív Tanulás® (HKT) tantervére épül, amelynek 1-4. évfolyamos része államilag elfogadott átfogó, komplex kerettanterv.

A projektek – más tantervek használata esetén több évfolyamban is alkalmazható egyes ismeretrészek bevezetéséhez, gyakorlásához, elmélyítéséhez, kapcsolódási pontok kialakításához, ellenőrzéshez.
Módszertani kiegészítő segédanyagként illeszkedik a forgalomban levő tankönyvekhez, de átfogó interdiszciplináris megközelítésben. Igazodik a hetes tanítási rendhez, 1-1 projekt általában 1 hétre alkalmazható tanítás- és tanulás módszertani segédanyagokat foglal magában.

A projektek tartalmazzák a konkrét pedagógiai célokat (tudás és nevelés), a ráfordítandó időtartamot, a szervezéssel kapcsolatos előkészületeket és megoldásokat, az ajánlott szakirodalmat, a tevékenységet, a várható eredményeket, a szükséges eszközöket és feltételeket, feldolgozásra ajánlott szöveget, feladatokat.

Várható eredmények

A pedagógusok sikeressége, elégedettsége növekszik. Az eddig kezelhetetlennek tűnő gyermekek megszelídülhetnek, a nehéz és konfliktusos helyzetek megoldódhatnak. A nevelési folyamat hatékonysága mind az oktatás mind a nevelés tekintetében javul, a gyermeke motiváltsága, tanulóképessége és hajlandósága növekszik. Javulhat a szülőkkel való kapcsolat. A feszültségek, a tanító-diák szembenállás oldódhat, vagy megszűnhet. A gyerekek egymás közötti agressziója csökken. A környezet károsítása (falfirkák, rombolás, törés stb.) csökken vagy megszűnik. Örömtelivé, együttműködésessé válik a légkör.
Szülők azt fogják tapasztalni, hogy a gyerekek nem csak vitákról, veszekedésekről, frusztrációkról számolnak be esténként, hanem arról is, hogy milyen kellemes élményekben volt részük az iskolában. Gyermekeiken pozitív változásokat észlelhetnek (nyitottabb, együttműködőbb, segítőkészebb, kiegyensúlyozottabb stb.) A gyermekek kevesebb szorongást, egészségkárosodást, stresszt élnek át. Javulnak a tanulmányi eredmények, nagyobb biztonságban érzik magukat az iskolában, szívesebben fognak oda járni. Elmúlnak a sok helyütt tapasztalt „gyomor- és fejfájós” reggelek, sírógörcsök, huzavonák. A kapcsolatok harmonikusabbá, empatikusabbá, toleránsabbá válnak. A kirekesztett gyermekek száma csökken, vagy megszűnik.