Gondolati háttér

A Humanisztikus Kooperatív Tanulás® az 1980-as években kidolgozott program, ma már szabadalommal védett innováció. Értékei most kezdenek sokak számára is megvilágosodni.
Egyre többen jönnek rá arra, hogy a magyar társadalom előre haladásának az egyik legnagyobb akadálya a személyek és szervezetek közötti bizalom és együttműködési készségek hiánya. Ennek megalapozásáért és fejlesztésért pedig az iskolákban tehetünk a legtöbbet. „. . . az ezredforduló világában a gazdasági siker alfája és omegája nem is annyira az „eladni tudás”, hanem sokkal inkább az együttműködni tudás.” (Hámori Balázs: Érzelemgazdaságtan)


Célok
A résztvevők ismerkedjenek meg a kooperatív tanulás, és specifikusan a HKT értékrendjével, technológiai felépítésével, hogy képessé váljanak a program adaptációjára saját munkájukban.
 
Résztvevők
Pedagógusok minden iskolafokozatból, iskolai-, és önkormányzati vezetők

Tematika

  • Szociálpszichológiai és didaktikai szempontok együttes érvényesítése a tanulásszervezésben
  • Csoportalkotás
  • Idő és tér tervezés
  • Szervezeti megoldások
  • Szabályalkotás
  • Curriculum, feladatrendszerek, projektek
  • Gyakorlati megoldások
  • Kezdeti nehézségek
  • Módszerek

A tanfolyam két blokkból áll. Az első részben a résztvevők rendszerezett  saját élményeken keresztül megismerik a Kooperatív tanulás elméletét, megismerkednek a módszerekkel technikákkal. Megtapasztalják hatékonyságát és lépésről lépésre kialakítják saját megoldásaikat. A második részben saját iskolájukban, osztályukban tartanak foglalkozásokat, és ennek elemzése, értékelése következik, vagyis gyakorlatközpontúan új megközelítéssel jutnak el a rendszer lényeges folyamatainak alkalmazásához.
A folyamatban számos, nemzetközileg bevált módszertant és technikát használunk föl. Ilyenek az NLP (neurolingvisztikus programozás), a TA (tranzakció analízis), a pszichodráma, a témacentrikus csoportmódszerek, a projekttanulás, a videoelemzés és visszajelzés stb.

Várható eredmények

A résztvevők az új pedagógiai paradigma mentén végiggondolják saját munkájuk eddigi eredményeit, és az elméleti tudást ötvözve a gyakorlati megoldásokkal megtanulják alkalmazni a kooperatív technikákat a gyakorlatban. Munkájuk eredményessége radikálisan javul. Elköteleződnek egy új gyakorlat iránt, ami személyes sikerességüket és életvitelüket kedvező irányba befolyásolja.  A gyermekekhez és a munkatársakhoz, a vezetőkhöz való viszonyuk javul, új kommunikációs, konfliktuskezelési készségeket sajátítanak el, és elindulnak egy sikeresebb életpálya felé.

Időterv
A 60 órás képzés elméletközpontú foglalkozásai  kb. 24, a gyakorlatközpontú foglalkozások 36 órát tesznek ki.

Helyszín
Az elméleti rész megegyezés szerint, a gyakorlati rész az iskolákban

Csoportlétszám
12-60 fő

Trénerek (helyszíntől és időtől függően)

Bencze Györgyné, Csirmaz Mátyás, dr. Benda József, dr. Obán Józsefné, Horváthné Sümegi Mária, Katonáné Rosta Hedvig, Kobolák Judit, Kocsis Éva