A társadalmi cselekvés algoritmusa, a TACSA szerint - a felsőoktatási keretek figyelembe vételével - az "Eladási" munkafázis az elvégzett munka bemutatását jelenti. 

Az "Alkotó Tanulás" elnevezésű tantárgy esetében a hallgatók a kontakt órákon 3-5 fős csoportokban dolgoztak, de mivel ilyen rövid idő alatt még a kölcsönös megismerkedésre is alig van lehetőség, a házi feladatokat kérésemre csoportosan végezték. 
Az egész folyamat lényege a tantárgy keretei között a diákok önirányításának és a kommunikációjának fejlesztése volt, amelynek eredményeiről egyrészt a bemutatott kutatás, másrészt a jobb oldalon látható prezentációk nyújtanak betekintést.

Az 1-3 'fül' alatt egy összefpoglaló jelentés olvasható és két tanulmány a kitűzött célokról és a megvalósulásáról.   
A további címkék alatt néhány jól sikerült hallgatói csoportok projekt prezentáció tölthető le a 2010/11 első félévi munkákról.
A projektek tartalma: célkitűzés, megvalósítás, értékelés egyéni és csoport szinten.