A HKT kerettantervét a Művelődési Minisztérium 1997-ben elfogadta. Megjelent a Magyar Közlönyben.

A tanterv az első négy évben az alábbi tantárgyak munkatervét tartalmazza: Környezetünk; Anyanyelv; Matematika; Ének-zene; Modellezés–vizualitás; Testnevelés. Az Idegen nyelv tanítása a 4. évfolyamtól kezdõdik. Valamennyi tantárgyban megjelenik az együttműködés és az Önművelés tanterve, és az 1–3. osztályban a szabadidős tevékenységeket is tartalmazza.

Az egyes évfolyamok munkaterve az évszakoknak megfelelően négy nagy szakaszra (Ciklusra) van bontva. Az első, a második és negyedik ciklus 8, harmadik 12 hétig tart. A szakaszok önálló tartalmi és időbeli egységet képeznek, és összefoglalásként egy produktummal zárulnak (projektettel) zárulnak. Egy tanév munkaterve 10–35 téma feldolgozását tartalmazza, amelyek integrálják a tantárgyak mindegyikét.
A heti témák a gyermekekkel közös tervezéssel indulnak és egy összefoglaló eseménnyel zárulnak (pl. akcióterv, munkadarab, dramatikus játék, bábjáték stb.), amelyek segíti a héten tanultak integrálódását, közös élmények kialakulását. A munkaterv tanulási folyamatot tervez, de nem darabolódik 45 perces tanórákra. A pedagógus döntésére bízza, hogy - számos tényezőt figyelembe véve - az óraszámokat milyen bontásban használja fel.