A tanulás nem magányos tevékenység.

Annak a mitosznak, hogy "egyedül lehet elmélyültebben tanulni" sok generáció esett áldozatul. Kétség kívül vannak olyan személyiségek, akik nehezebben alkalmazkodnak a csoport helyzethez, ez azonban sokkal inkább az iskolákban elszigetelten töltött hosszú és unalmas évek következménye, mintsem indoka lehet a "frontális" tanítás uralkodó sivár verbalizmusának.

Valójában a tanulási folyamatnak csak igen kis része tekinthető "egyedül" végzett erőfeszítésnek.
A tanulás értelme és célja a személyes társadalmi érvényesülés (másokhoz viszonyított élethelyzetünk javítása), vagy egy közösség (család, vállalkozás, társadalmi csoport, település, ország...) előrehaladása.
Mi tehát a tanulási folyamatot egészében értelmezzük, nem szűkítjük le a "memorizálási" feladatokra, technikákra és tanulási stílusokra, bár nem vitatjuk ezek hasznosságát sem.

Felfogásunk szerint (HKT program) a tanulási folyamat zömében társas tevékenység, amely csak akkor lehet társadalmilag hasznos, ha annak eredményeit egy szélesebb közösség élvezheti.
Iskoláink egyik alapvető problémája éppen abban rejlik, hogy ezt a tényezőt ma még nem képes szervezetileg kezelni. (Fekete pedagógia)

Amikor tehát sikeres tanulási folyamatról beszélünk, annak elengedhetetlen része a társakkal való szeretetteljes kapcsolatok kialakítása és folyamatos fejlesztése. A "Találj társat" - tanulásmódszertani szabály nézőpontunk szerint tehát az első lépése a sikernek. Ezért a képzési folyamat minden szakaszában támogatjuk az együttműködést, és az azzal járó kompetenciák fejlesztését (kommunikáció, konfliktuskezelés, személyiségfejlesztés, társas helyzetelemzés stb.)