Örömmel tanulni

„Zseniálisan megírt, lényegre törő, hiánypótló, megérintő a Könyv! …Meghatározó sarokpontjait emeli ki az új paradigmának oly módon, hogy az mindenkit megszólít…”

Arató Ferenc (egyetemi adjunktus, Pécs)


"A könyv olvasását ezért mindenkinek ajánlom, akit foglalkoztat az a kérdés, milyen módon közelíthetjük iskoláinkat és oktatási rendszerünket a modern társadalom és gazdaság XXI. századi igényei felé, legyen szó akár az oktatás irányítóiról, akár pedagógusokról, akár olyan szülőkről, akik azt várják az iskoláktól, hogy valóban a jövőre készítsék fel gyermekeiket."

Halász Gábor, OKI Főigazgató, 2007.


"A kooperatív tanulás alapkoncepciója egyszerű, de éppen egyszerűségében rejlik hatékonyságának és alkalmazhatóságának kulcsa. Olyan elképzelés, mely alkalmas arra, hogy szétfeszítse az oktatási rendszer eredményeinek megszületését gátló korlátokat. Ezért örömmel fogadtam a szerző felkérését a könyv megjelenésének támogatására és egyben e rövid ajánló megírására."

Ocskay Szilárd, Nexon Kft, ügyvezető


"Benda József negyedszázados munkásságának fő eredményeit foglalja össze ebben a kötetben. Ez a kijelentés már önmagában tiszteletet parancsol. Ráadásul a szinte megszállott munka valódi gyümölcsöket hozott: egy olyan komplex program született, amely működőképesnek bizonyult akkor is, amikor szellemi atyja kivonult a fejlesztésből és a működtetésből. Összefoglalólag tehát azt kell leszögezni, hogy erre a könyvre szükség van, mert a magyar közoktatásnak szüksége van a humanisztikus kooperatív tanulásra. Meggyőződésem, hogy a kooperatív tanulás a pedagógia elodázhatatlan megújításának egyik arkhimédeszi pontja. Nemcsak a szociális kompetenciák fejlesztése, nemcsak a tanulók iskolai komfortérzetének, az iskolák otthonosságának növelése (minderről Benda részletesen ír könyvében) teszi ezt döntő jelentőségűvé, hanem mindezeken túlmenően a szociális tanulás szituációja, amely a tananyag megértését és elsajátítását tetemesen elősegíti. (Ez utóbbi összefüggésről egyébként kevesebb szó esik a műben.)
A könyv egyik említésre méltó erénye – és egyben újítása –, hogy a szöveggel azonos súlyú szerepet szán a képeknek. Valóban, a képek sokszor sokkal többet mondanak a száraz leírásnál, és mindenképpen alkalmasak arra, hogy kedvet csináljanak ehhez az alternatív oktatási programhoz."


Knausz Imre, lektor

Örömmel tanulni