Ebben a csoportban olyan témakörökkel találkozunk, amelyekkel "alkotás" közben találkozunk, és segíthetnek a folyamat különböző szakaszaiban.
Olvashatunk szemelvényeket az agykutatásokról, a villámolvasásról, illetve zenegyűjtemények segíthetik gondolkodásunk fejlesztését.