Kooperatív tanulás a Felsőoktatásban

Különböző felmérésekből tudjuk, hogy a munkaadók, a pályakezdők felkészültségében a legtöbb hiányosságot a szociális kompetenciák területén említik. Az elvárások között az első öt helyen szerepelnek: a „kommunikációs készség 67,9%; a problémamegoldó képesség 61,7%; csapatmunkára való alkalmasság 54,7%; kreativitás 46%; önállóság 45%.”

A vizsgálati eredmény nem meglepő, hiszen ilyen kompetenciák fejlesztése nem szerepel a szokásos tantervekben. Az a meglepő inkább, hogy a pedagógus szakma – az alsó, közép- és felsőfokú képzést is beleértve – évtizedek óta alig mozdult valamit a munkaerő piaci elvárások irányában.

munkaadók nem azt várják a felsőoktatástól, amit az nyújtani képes. Az intézmények nem a munkavégzéshez szükséges ismeretekre és feladatokra készítenek fel. Sokszor alig alkalmazható elméleti tudást nyújtanak, ahelyett, hogy „gyakorlati tudást és tapasztalatokat, munkafegyelemet és önállóságot tanítanának".
Ez érthető, hiszen a hagyományos oktatási módszerekben a diákoknak folyamatosan megmondják (pontosabban: utasítják és kényszerítik őket), hogy azt tegyék, amit "tenniük kell". A szervezet nem tűr meg, sőt szankcionál „elhajlást, önállóságot, kreativitást” a folyamatban.

A vállalatok által kívánt társas készségek fejlesztésének a leghatékonyabb módszere a már nálunk is meghonosodott tréning és a kooperatív tanulás.   

A honlap ezek megvalósítását támogatja. >Tanulástámogató tréningek <

Négy téma körül gyűjtöttünk a neten is megtalálható linkeket, elméleti és módszertani anyagot. A négy témakör a sikeres tanulási folyamat algoritmusát járja körül, folyamatosan fejlődő-alakuló tematikával.  (>> részletesen: dr. Benda József: Örömmel tanulni) A négy témakör: 

1. Csapatépítés (társak nélkül, úgy hisszük, nem lehet semmit elérni). 
2Alkotás (önmagunk "megalkotása" (értékrend, célok, hitrendszer), amihez társul valamilyen "eredmény", produktum megálmodása.) 
3. Létrehozás (Nem elég álmodozni, a gyakorlatban meg kell valósítni elképzeléseinkt)
4. Értékesülés, érték átadás (a terméknek értéket kell jelentenie mások számára is. Amíg "nincs vevője" termékünknek, nem csináltunk semmit.)

Egy könnyen megjegyezhető mozaikszó formájában kifejezve: "TACSA":

Találj társat!
Alkoss!
Csináld meg!
Add el!

A honlap célja tehát sikeres alkotások kitalálásának és létrehozásának támogatása, széles körű, tudományosan megalapozott elméletekkel, módszerekkel és eljárásokkal.