Egyetemi éveim alatt érlelődött meg bennem, hogy egy gyermekbarát iskolát szeretnék létre hozni. Egy olyan fogalmi rendszert, tudományos megközelítést kerestem, amely alkalmas a pedagógiai jelenségek exakt leírására. Az akkor egyeduralkodó "szocialista nevelés" elmélete erre nem volt alkalmas. 

A szociál- és szervezetpszichológia, a fejlődéslélektan és a tudásszociológia tűnt alkalmasnak az iskolai osztályban folyó jelenségek potos megragadására. Első tanulmány kötetem, amely ezt a témát járta körül még tudományos diákköri kiadványban jelent meg "A személyiséget formáló iskolarendszer" (1980) címen.

Egyetemi szakdolgozatom egyenes folytatása volt a témának, amely a későbbi iskolakísérletek elméleti megalapozása volt. (A dinamikusan változó személyiség neveléselméleti és szociálpszichológiai elemzése.)

1983. januárban kerültem az Országos Pedagógia Intézet Neveléselméleti és Iskolakutatási Főosztályához dr. Lóránd Ferenc iskolareformer ajánlására, akit egyetemista koromban TDK vezetőként meghívtam egy előadásra a "Kertész utcaiak" c. kisfilm megtekintésével. 

Már az első napokban átadtam dr. Mihály Ottó főosztályvezető úrnak, kísérleti tervemet, (Szimpátia csoport) és kértem, hogy foglalkozhassak a szakdolgozatomban is felvázolt kiscsoportos tanulás témakörével, amit ő nagyvonalúan jóvá is hagyott. 

További pár hónap szakirodalmi tájékozódást követően láttam, hogy az iskolai problémák megoldásához nem további tanulmányok írására, hanem konkrét iskolai minták és módszerek kidolgozására van szükség. A kutatások nyomán felvettem a kapcsolatot a csoportmunka magyarországi szakértőivel (Búzás László, Fábián Zoltán, Nádasi Mária, Laszlavik Éva, Nagy József, Xantusz Gyuláné), és előkészítettem a konkrét iskolakísérletek elindítását. Ehhez elkészült egy kísérletterv (Öntevékeny diákcsoportok tanulásának irányítása) és az elméleti háttér megértéséhez szükséges háttértudás, amit a Főosztály a "Belső Műhelytanulmányok" sorozatban jelentetett meg. 

A szakirodalom feldolgozást követően lehetőséget kaptam, hogy iskolai osztályokban kipróbáljam az elméleti hipotéziseket.