Mária 1990-ban, a Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola képviseletében részt vett a Humanisztikus Iskola Alapítvány keretében tartott HKT tanfolyamon.

Az országban az elsők között vezette be kolléganőjével Mikóné Kocsis Évával osztályaikban,  a HKT programot. A kolléganők évtizedek óta, egymást kiegészítő párt alkotva, kiemelkedő eredményességgel fejlesztik osztályaikat, iskolájukat és vesznek részt az országos továbbképzésekben egyaránt. Két évvel később már előadást tartottak az országos konferencián.

Szakmai hozzáértésével, szeretetteljes személyiségével, bölcsességével kivívta Zala megye szakmai vezetőinek, és pedagógusainak megbecsülését. Braun Anna vezetői támogatásával először a gyermekek és szülők elismerését szerezte meg, amit a kollégák és vezetők végül a város, majd a megye szakmai vezetői követtek.  

Érzékenyen követi tanítványai „minden rezdülését”. Az óvodában szorongó, félénk kisgyermekek szerető gondoskodása mellett kinyílnak, pozitív társas kapcsolatokat alakítanak ki, majd aktívan részt vesznek az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken, és tanulmányaikban is eredményesekké válnak. Sikeresen integrált az osztályaiba sérült, autista, SNI-s gyermekeket. 

Érzelmekben gazdag, közvetlen és nyitott, társaikat, a szülőket és az idős emberekkel tisztelettudó, szeretetteljes felnőtteket nevelt. Tanítványai az ott töltött évekre, felnőtt korukban, mint a társas kapcsolataikat, boldogulásukat meghatározó élményekre emlékeznek vissza, amit jól mutatnak a fényképek és számos díjat nyert festményeik.

Tehetséges tanítványaikkal folyamatosan részt vett és ma is részt vesz az iskolai, városi, területi, megyei és országos versenyeken, és hozta, hozza el a legrangosabb elismeréseket, díjakat és helyezéseket. 

Sajátos „családos” szülői értekezleteket vezetett be, egy dán minta alapján, amely a szülőkkel való kapcsolat új formáját jelentette, és – mintegy terápiaként - segít a kölcsönös tisztelet légkörének kialakításában, a családi problémák megoldásában is.

Nyílt, őszinte, önzetlen ember. Véleményét bátran elmondja, probléma esetén mindig a megoldásokat keresi. Szakmai hiúság, féltékenység távol áll tőle. Kiváló munkatársi és emberi kapcsolatot tart fenn kollégáival is, de tapasztalatait, tudását megosztja bármely más iskolából jövő érdeklődőkkel, szakmailag és emberileg is segítve őket nehézségeik megoldásában. 

A továbbképzési rendszerben szaktanácsadói fokozatot szerzett.

Az iskola igazgatójával, Braun Annával 1993-ban felkérésünkre egy iskolafejlesztési tervet készített, amely megalapozta a későbbi helyi továbbképzések rendszerét:

Kisugárzó hatása nemcsak az iskolában, a városban, de a Dunántúl sok-sok intézményében dolgozó tanító munkáján is érezhető. Tudását, tapasztalatait széles körben megosztva ragyogó példát mutat kollégáik előtt. Az országszerte tartott továbbképzésekben elfogadták, sőt tisztelni kezdték a munkáját. „Meghódította” az új dolgokra akkor még alig fogékony környezetet.

A Zalaegerszegi Pedagógiai Intézet támogatásával éveken keresztül óralátogatásokat és nyári HKT-s felkészítő tanfolyamokat is szervezett a megye pedagógusainak. Előadások és továbbképzések tucatjait tartotta országszerte pedagógusok és iskolák számára már a kilencvenes évektől (Marcali, Szekszárd, Komárom, Zalaszentgrót, Teskánd, Dunaharaszti), számos pályázaton indult és nyert támogatást a továbbképzésekre. 

Óralátogatással egybekötött konzultációkat szervezett hazai és külföldi pedagógusoknak (Bosznia). Önzetlenül, sokszor fizetség nélkül mentorálta és támogatta az érdeklődő pedagógusokat, egyetemi és főiskolai hallgatókat, évtizedeken keresztül, sok-sok ezer gyermek fejlődését segítve ezáltal. Amikor az Európai Uniós pályázatok beindultak, felkérték őt is Zalaszentgrót és környéke településeken, a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására kialakítandó programok fejlesztésére.

Amikor Benda József személyesen kivonult a fejlesztésből, ők - a tanítás mellett - Csirmaz Mátyással, dr. Orbán Józsefnéval és másokkal együtt tovább folytatták a program fejlesztését. 

A Tanárképzők Szövetségében létre hozták a --> link Kooperatív Szakosztályt, elkészítették a 1-4 osztályok tantervéttankönyeket írtak,  órabemutatókat tartottak,

pedagógusok százait készítették fel a kooperatív tanulásra és képviselték a médiában is HKT programot. 

2005-ben megpályázta az Apáczai Kiadó "Genius" díját, és második helyezést ért el.

Pályázat

Részt vett a NAT HKT kerettantervének kidolgozásában, amit a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalosan elfogadott 5 alternatív kerettanterve között tartott nyilván.

Kutatás-fejlesztési eredményeikkel megjelentek a helyi és az országos médiában, az írott és az elektronikus sajtóban, szakmai lapokban. (Zalai Hírlap, regionális TV, Egerszeg újság, ZTV, Egerszeg-, Göcsej Rádió) 

2015-ben három HKT-s kollégával együtt elnyerte az Emberi Erőforrás Minisztérium Németh László díját.

 Igazgatói ajánlás