Gondolati háttér
A konfliktusok ugyan természetes részét képezik életünknek és munkánknak egyaránt. A válság helyzet azonban felerősíti ezeket és kezelésük egyre nehezebbé válik.

Némelyik munkakörben (vezetők, ügyfélszolgálatosok, értékesítők, mostanában a HR-esek is) túl gyakran kerülnek konfliktushelyzetbe. Ennek negatív hatásait – mint pl. a személyes integritás elvesztését, a stressz egészségkárosító hatását, a kiégést - a konfliktushelyzetek átgondolt és tudatos kézben tartásával, és a stressz hatások csillapításával érhetjük el. Ilyenkor különösen fontos tehát a tárgyi tudás fölfrissítése, vagy új kézségek és képességek, technikák elsajátítása.

 A tréning céljai

 • A résztvevők ismerjék fel és tudatosítsák a konfliktusok keletkezésének, létrejöttének mechanizmusait
 • Jobban, gyorsabban és mélyebben megértsék egymás szándékát és gondolatait.
 • Képesek legyenek céltudatosan viselkedni konfliktushelyzetben
 • A konfliktusok hamarabb, sikeresebben oldódjanak meg és ne mérgesedjenek el.
 • Tudják a konfliktushelyzeteket nyereségforrásként kezelni
   
 • Ismerjék fel a stressz állapotok kezdeti jellemzőit
 • Tudatosítsák a számukra stressz-hatással járó helyzeteket
 • Gyarapítsák a stressz leküzdésére alkalmas személyes eszköztárukat

A tréning tematikája

 • Ki vagyok én?
  • Miért élek, miért dolgozom?
  • Mi a célja a tevékenységemnek?
  • Hol helyezkedem el munkatársaim között?
  • Milyen folyamatokban veszek részt?
 • Kommunikáció
  • A kommunikációs csatornák működésének tudatosítása
  • A partnerek közötti bizalom és a megértés, az empátia megteremtésének eszközei és módszerei
  • A pozitív kommunikáció szerepe
  • Az asszertív, együttműködő magatartás

A konfliktusok keletkezése

 • A konfliktus keletkezésének módjai
 • A konfliktushelyzetek és a konfliktusveszélyt jelentő helyzetek felismerése
 • A konfliktushelyzetek háttere (érdek, érték, helyzet, szervezeti, csoport, személyiség stb.)
 • A konfliktusok dinamikája
 • A megelőzés, a korai elkerülés lehetőségei
 • Az "alvó vulkán"-effektus és a "vészjelzések"

A konfliktusok feloldásának eszközei

 • A konfliktusok kezelésére kialakított eljárások
 • A jó és rossz megoldások (nyertes-vesztes, nyertes-nyertes helyzet)
 • A konfliktuskezelés lehetséges módozatai: néhány technika felismerése és tudatosítása (kikerülés, elhallgatás, kiélezés, tompítás, ütköztetés, megoldás, mediálás).
 • A konszenzuskeresés szükségessége, lehetősége és eszközei
 • Felkészülés a konfliktusveszéllyel járó helyzetekre
 • Asszertivitás a konfliktusok kezelésében

A konfliktus mint nyereségforrás

 • a konfliktusokban rejlő potenciális előnyök
 • a konfliktus energiáinak irányítása
 • a konfliktusok a kapcsolat elmélyítésének szolgálatában

A stressz megértése és felismerése

 • a stresszállapot jellegzetességei és korai felismerése
 • a stressz rövidtávú hatásai: napi munkavégzés és közérzet
 • a stressz tartós hatásai: személyiség és egészség
 • az önismeret és stressz kapcsolata
 • a stressz leküzdése

Várható eredmények
A résztvevőkben tudatosulnak a munkafeladatok közben fellépő konfliktushelyzetek, és megoldási stratégiákat építenek ki hozzájuk. Felismerik a stressz pozitív és negatív hatásait és megtanulják befolyásolni azokat.