2015

Benda József: A szakadék szélén

 

 

2010

A harmadik évezred pedagógiája

Mester és tanítvány (65-67.o.)

 

2007

Benda József: Örömmel tanulni

 

 

2002

Benda József: A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon II.

Új Pedagógiai Szemle

Benda József: A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon I.

Új Pedagógiai Szemle

 

1993

Sziklai László Péter: A humanisztikus kooperatív tanulás

Pedagógiai Szemle

Benda József: Lépések egy humanisztikus iskola felé

Pedagógiai Szemle

Magyar Judit: A HKT egy gyakorló iskolapszichológus szemével

Pedagógiai Szemle

Varga Éva: “...Azóta valahogy jobban szeretek tanulni...” - gondolatok a HKT-ről

Pedagógiai Szemle

Vidovszky Gábor: Sikerül-e az iskolát humanizálni?

Pedagógiai Szemle

Humanisztikus Kooperatív Tanulás I.

Tanító

Humanisztikus Kooperatív Tanulás II.

Tanító

 

1990

Benda József: Miért humanizáljuk az iskolát?

Valóság

Benda József: Kooperation in der Schulklasse - ein neues Modell der Lernorganisation

Forum Pädagogik

 

1988

Benda József - Matula Józsefné: A kiscsoportos tanulásszervezésről

A Tanító

 

1987

Benda József: Szervezetfejlesztési modell az iskolai osztályban

Budapesti Nevelő

Benda József: Egy új tanulásszervezési modell

Pdagógiai Szemle

Benda József: Személységfejlesztés az alsó tagozatos tanítási órákon

Oktatásügyi Kutatások

 

1986

Benda József: Kiscsoportos tanulászervezési modell

A Tanító

Benda József: Kiscsoportos tanulásszervezési modellkísérlet

Országos Pedagógiai Intézet

 

1985

Benda József: A kiscsoportos tanítás szerepe az iskolában

Pedagógiai Szemle
 

1984

Benda József: A kiscsoportos oktatásnak megfelelő tananyagszerkezet
(alsó tagozat 3. osztály)

Országos Pedagógiai Intézet

Benda József: Kiscsoportos oktatás a hazai és a nemzetközi szakirodalomban

Országos Pedagógiai Intézet

Fábián Zoltán: Kiscsoportos oktatás az alsó tagozatban

Országos Pedagógiai Intézet

Roger Cousinet: A csoportosan végzett szabad munka módszere

Országos Pedagógiai Intézet

Hans Aebli: Lélektani dialektika

Országos Pedagógiai Intézet

 

1980

A Személyiséget formáló iskolarendszer

Pedagógia TDK