Egy ma is versenyképes, világszínvonalú tankönyvcsalád alapjait raktuk le, 1997-ben, ami sajnos nem lett befejezve, de tovább hasznosítás számára itt közzé tesszük.

A tantárgyi integráció elvi megoldása:

A neveléstudományban évtizedek óta kísérleteznek a tantárgyi logika életidegenségének oldásával különböző elvi alapokon álló tantárgyközi "koncentrációkkal", de igazán életszerű, hoszzú távon működőképes megoldások nem születtek.

A HKT-ban a gyerekek tapasztalati élményvilágát tekintetjük az integráció alapelvének, nem a logikai konstrukciókat (tantárgyak).

Projekteket alakítottunk ki, amelyek a gyermekek élethelyzetére, az őket érintő, foglalkoztató témákra épülnek, miközben a tantárgyak logikai építkezésének előnyeit is felhasználva, a természetes életritmus időszekvenciához (nap, hét, hónap, évszak) igazítottuk így a integrált tantervet (curriculumot).

Ez a koncepció érvényesül mind a tantervben mind az itt bemutatásra kerülő tankönyvben is. 
A tankönyv egészét, külön kérés alapján, az érdeklődők rendelkezésére bocsájtjuk.

A munkatankönyv A4-es ragasztott kötésben, lyukasztva kerül a gyermekekhez, fekete-fehér grafikával, négy vastag kötetben. Ez az összes tantárgy tananyagát tartalmazza.

A munkatankönyvben hetenként egymást követő lapokon vannak a hétre vonatkozó tantárgyi tartalmak. Az egyes egyes lapokat, a pedagógus irányításával, a gyermekek egyenként megrajzolják, kiszínezik, kitöltik és leválasztják a többiről. Ezt követően beillesztik asaját lefűzős dossziéjukba.

Ezáltal egyszer a tantárgyi logika szerint (gondolják cselekszik dolgozzák föl) majd egy másik logikai rendszerben (témák szerint) lefűzve végeznek vele komplex műveleteket, miközben fejlődik kézügyességük, logikai kompetenciáik, tantárgyi felkészültségük és sorolhatnánk.

Itt látható a négyciklus tartalma, és néhány minta oldal. A teljes könyv iránt érdeklődők írjanak és felvesszük a kapcsolatot velük. (bendajoska-0-gmail.com)   

Borító

A könyv alkotói

Jelölések

I. CIKLUS: KI VAGYOK ÉN

Tartalom 1-4 Hét.

Tartalom 5-7. Hét.

1. hét: Játékok, játszótér

II. CIKLUS: MI VAGYUNK

Tartalom 9-12. Hét

Tartalom 13-17. Hét

III. CIKLUS: A FANTÁZIA VILÁGA

Tartalom 18-21. Hét.

18. hét: Mesék a hidegről és a hóemberről

18. hét. Anyanyelv minta lap

Tartalom 22-25. Hét.

26-28. Hét.

IV. CIKLUS

30. hét: Természeti ritmusok

31. hét: Anyanyelv minta lap

31. hét: Anyanyelv minta lap

31. hét: Matematika minta lap

31. Hét: Rajz, vizualitás minta lap

31. Hét: Környezet minta lap

31. Hét: Ének minta lap

31. Hét: Kézművesség minta lap