Csoportos (vagy egyéni) vezetői coaching

Gondolati háttér

A vezetők gyakran napi 10-12 órai munkaterhelésnek vannak kitéve. Ez az időbeosztás a vállalat számára rövid távon nagyon hasznos, de egy-két év alatt amortizálja a vezetőket: teljesítménycsökkenéshez, konfliktusos életvitelhez, kiégéshez vezethet.
A vezetők mentális egészségének hosszú távú fenntartása azonban fontos a vállalatok számára.
A személyes hatékonyságot fejlesztő programunk ezt célozza meg. Fókuszába a teljes embert helyezi, amelyben a munkaszerepek mellett a magánéleti helytállás is hangsúlyos.

Célok

 • A személyes hatékonyság, életvitel, az életminőség fejlesztése
 • A vezetői munka hatékonyságának javítása a munkaszervezés és a kapcsolatmenedzsment területein
 • Az egyéni elakadások feltárása, tudatosítása új perspektívák megnyitása

Résztvevők : Közép- és felsővezetők

Tematika

 • A legfontosabb életterületek áttekintése, különös tekintettel a munkacélokra és munkafeladatokra
 • SWOT elemzés: erősségek, fejlesztendő területek, lehetőségek, veszélyek
 • A fejlesztés irányainak kijelölése, célok és feladatok meghatározása 
 • A rejtett folyamatok tudatosítása, a belső párbeszéd letisztítása
 • A belső ellentmondások kibékítése, az intuitív és a racionális gondolkozás összehangolása 
 • Munkaterületi célok és feladatok feltárása. A konkrét és elérhető célok kitűzésének technikája
 • A célok megvalósításához szükséges vezetői kompetenciák számba vétele 
  • Időgazdálkodás
  • Tervezés és szervezés
  • Delegálás, empowerment
  • Motiváció
  • Támogatás és együttműködés
  • Konfliktuskezelés
  • Teammunka fejlesztés
 • Üzleti tudatosság  
 • Idő és feladatterv készítése

Várható eredmények

 • A résztvevők jobban figyelnek hosszú távú céljaikra 
 • Képessé válnak konkrét, reális, elérhető célok kitűzésére és elérésére
 • Jobban szervezik az életüket és munkájukat
 • Fejlődnek társas és munkaszervezési kompetenciáik
 • Jobban tudnak bánni munkatársaikkal, vezetőjükkel
 • Kevesebb a konfliktussal élnek
 • Lépéseket tesznek saját belső harmóniájuk megteremtéséhez
 • Egészségtudatosabb életet élnek, nagyobb harmóniában a környezettel és a családdal

Csoportos coaching esetén
Időkeret: 2 nap, 9-17 óra

Egyéni coaching esetén
Időkeret: 10X2 óra

Személyes ajánlatot kérek