Éva 1990-ban, a Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola képviseletében részt vett a Humanisztikus Iskola Alapítvány keretében tartott HKT tanfolyamon.

Munkatársával, Horváthné Sümegi Máriával összefogva, az iskola korábbi és jelenlegi vezetőinek támogatásával, a kilencvenes évek elején, az országban az elsők között vezették be iskolájukban, osztályaikban a ma már széles körben elfogadott és kimagasló eredményeket felmutató HKT programot.

Lépésről lépésre haladva, szeretettel és bölcsességgel az évek folyamán eljutottak arra a szintre, hogy egyre kevésbé nem tűntek „csodabogaraknak”. Elfogadták, sőt sokan tisztelni kezdték a munkájukat. „Meghódították” az új dolgokra akkor még alig fogékony környezetet.

Először a gyermekek és a szülők elismerését szerezte meg, amit a kollégák és vezetők végül a város, majd a megye szakmai vezetői követtek. Növendékei, gyermekei folyamatosan részt vettek és részt vesznek az iskolai, városi, területi, megyei és országos versenyeken, és hozták, hozzák el a legrangosabb elismeréseket és díjakat.  

Érzékenyen követi tanítványai „minden rezdülését”. Az óvodában szorongó, félénk kisgyermekek szerető gondoskodásuk mellett kinyíltak, pozitív társas kapcsolatokat alakítottak ki, majd aktívan vettek részt az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken, és tanulmányaikban is eredményesekké váltak. Sikeresen integrálták osztályaikba a sérült, autista, SNI-s gyermekeket. 

A visszaemlékezések és értékelések szerint érzelmekben gazdag, közvetlen és nyitott, társaikat, a szülőket és az idős emberekkel tisztelettudó, szeretetteljes felnőtteket neveltek. Tanítványaik az ott töltött évekre, felnőtt korukban, mint a társas kapcsolataikat, boldogulásukat meghatározó élményekre emlékeznek vissza. 

A kolléganő szakmai hozzáértésének folyamatos növelésével, munkájának kiemelkedő eredményességével, kitartásával, szerénységével, megszerezte Zala megye szakmai vezetőinek, és pedagógusai jelentős részének a megbecsülését.

A zalaegerszegi Pedagógiai Intézet támogatásával nyári felkészítő tanfolyamokat is szervezett több éven keresztül a megye pedagógusainak. Előadások és továbbképzések tucatjait tartotta országszerte pedagógusok és iskolák számára már a kilencvenes évektől, amikor erre semmilyen állami támogatásra nem számíthatott. Óralátogatással egybekötött konzultációkat szervezett. Önzetlenül, sokszor fizetség nélkül mentorálta és támogatta az érdeklődő pedagógusokat, sok-sok ezer gyermek fejlődését segítve ezáltal, évtizedeken keresztül. Amikor az Európai Uniós pályázatok beindultak, az első között nyerte el a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására meghirdetett programot. (PHARE, 2003.) 

Kutatás-fejlesztési eredményeikkel megjelentek a helyi és az országos médiában, az írott és az elektronikus sajtóban, szakmai lapokban. Mindeközben tudása és felkészültsége gyarapítása érdekében számtalan tanfolyamon képezte magát tovább folyamatosan. Részt vett a NAT HKT kerettantervének kidolgozásában, amit a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalosan elfogadott 5 alternatív kerettanterve között tartott nyilván. 

2015-ben Benda József ajánlására elnyerte a Németh László díjat.

Diákjai 2000-2014 között 116 alkalommal kaptak helyezést a tanulmányi versenyeken.