PQ4R

Sok embernek gondot okoz a tanulás. Egyesek felszínes és hiányos ismereteket szereznek, míg mások értelmetlenül bemagolják az anyagot. A tanult ismeretek értelmetlen halmazt alkotnak, logikai szerkezetük rejtve marad, felidézésük hiányos és alkalmazásuk nehézkes. Különösen igaz ez a kevésbé gyakorlatias, vagy nem szemléletes, "száraz" tantárgyakra.

Olvass jobban

Az olvasás ma is a legfontosabb kultúrtechnika, amit a képernyők világában sem pótol semmi. Közkeletű tévhit, hogy az olvasás olyan készség, amit az alsó tagozatban elsajátítunk, és ha akkor jó jegyet kaptunk, később ezzel külön már nem kell foglalkozni. Magyarországon ma évente kb. 25-30 ezer gyerek funkcionális analfabétaként végzi el az általános iskolát.