A pedagógiai eredmények, legyenek azok akár egyéni tantárgyi sikerek, a csapatmunkából fakadó közösek, vagy olyan különleges megméretés alkalmai, mint egy szinjátszó-, zenei fesztivál, vagy rajzban, sportban megmutatkozó sikerek - szülői elégedettség mellett - elkerülhetetlen értékmérői egy iskolaprogramnak, "paradigmának", vagy módszertannak. 

Ezért készítettünk ezekről egy gyűjtést néhány osztályban. 

A feldolgozás során ámulatba ejtő, hihetetlen siker sorozatokat láttunk, amelyeknek még az áttekintése is komoly feladat, ezért csak négy pedagógus tanítványainak verseny eredményeiből válogatunk.

Mivel a HKT nem tantárgyi, hanem komplex személyiség-, és közösség fejlesztő eljárás, az eredményesség sem csak egy-egy szakterületen, vagy néhány kiemelkedő képességű gyermekben, hanem minden tantárgyban, nagyon sok gyermekben és az osztályok, csoportok közösségek egészében, méghozzá évtizedeken keresztül.

Horváthné Sümegi Mária
Illésné Kobolák Judit
Katonáné Rosta Hedvig
Mikóné Kocsis Éva


 
 
 

dr. Benda József
bendajoska@gmail.com