Videó felvételek

2018. Beavatás a társas teremtés folyamatába

Hogyan tudunk egy csoportot rövid idő alatt a szeretetteljes kapcsolatok kialakításának irányába terelni a legújabb agykutatások szerint. Saját élményű tréning és előadás.

2014. Katonáné Rosta Hedvig: HKT program Keszthelyen

Katonáné Rosta Hedvig Németh László díjas pedagógus munkájába pillanthatunk be, aki 30 éve tanít a HKT program szerint a keszthelyi Egry József Általános Iskolában.

2013. A harmadik évezred pedagógiája 3/1. Szabadka

Mit szeretünk és mit nem szeretünk az iskolai tanításban? Nem a gyermeket, hanem a csoportot tanítjuk az osztályokban. A pedagógiai folyamatok újraértelmezése.

2013. A harmadik évezred pedagógiája 3/2. Szabadka

Az értékrend átalakítása és egy rugalmas, fejlődőképes szervezeti kultúra kialakítása az iskolai osztályokban.

2013. A harmadik évezred pedagógiája 3/3. Szabadka

A tanterv projektekké alakítása, az időbeosztás újragondolása, a tér berendezésé komfortosabbá tétele és a tanulási folyamat szabályozása, az értékelés további fontos elemei a HKT programnak.

2013. HKT a harmadik évezredben

Paradigmaváltás az iskolák működésében
A HKT program rendszerelemei: értekrend, szervezeti felépítés, tanterv, időterv, a tér elrendezése, folyamat írányítás.

2013. A jövő iskolái

Az iskolák új kihívások előtt állnak. Az az információs csatorna, amit az Internet hozott magával, felülmúl minden korábbi változási-változtatási kényszerhelyzetet.

1995. Az első iskolaszék

A Humanisztikus Alapítványi Iskolát a szülők, a pedagógusok és a kutatók közösen hozták létre 1992-ben. Ez volt az országban az első iskolaszék, melynek szabályzatát figyelembe vette a Minisztérium az országos szabályozás kidolgozásában.

1994. Dr. Mongyiné Istvánovits Judit: HKT a Botev iskolában (Veszprém)

Dr. Mongyiné Istvánovits Judit a második osztályban tanít HKT a módszerrel, a veszprémi Botev iskolában. (2:00-25:00 perc)

1994. Küzdelem az iskoláért (tévé interjúk)

Az MTV Híradó, a NAP-kelte és a TV3 számolt be arról, hogy az 1992-ben alapított Humanisztikus Alapítványi Iskola működése – a Bokros csomag szorításában – veszélybe került. A kisfilmek bemutatják a HKT program, az Iskola és Továbbképző Központ működését.

1991. Stúdió ’91 televízió

Az Oktatási Minisztérium 1990-ben azzal a céllal hozta létre a HKT Központot, hogy az akkor már több tucat iskolában működő programot támogassa, és egy iskolakísérlet kialakításának bázisa legyen. A népszerű Stúdió ’91 műsorban, a széles televiziós nyilvánosság előtt mutatják a program eredményeit.

1989. Táskarádió, Váczi Szabó Márta: Riport a solymári iskolában

"Mindenki olyan felszabadult, ragyog a szemetek, kedvesek, boldogok vagytok, ezt belül is igy érzitek?"

1989. Történelem óra II., 5. osztály

A pedagógus felosztotta az éves tananyagot, a csoportok kérdéseket gyűjtenek a lényeges információkra, majd felolvassák, megvitatják. A következő dupla órán e kérdések alapján ismételik át a tananyagot.

1989. Történelem óra I., 5. osztály

Egy ötödikes osztályban, új ismeret feldolgozó dupla órából láthatunk részleteket. A diákok feladatot húznak, majd önállóan feldolgozva a témákat bemutatják mire jutottak. Magas színvonalú együttműködési készséget figyelhetünk meg.

1987. Matematika óra, 2. osztály

Az osztály szeptemberben kezdte a csoportos tanulást, a felvétel első része októberben, a második áprilisban készült. A csoportok egymásnak készítenek feladatokat, és az akkor korszerűnek számító írásvetítő fólián vetítik ki egymásnak.

1985. Magyar óra 4. osztály

Első kísérleti osztályunkban Matula Józsefné ráérzett az új módszertan lényegére, és precízen, nagy körültekintéssel és tapintatosan irányította a gyermekek és a csoportok fejlődését. Munkája három évtizedes távlatból is kiemelkedően eredményesnek mondható.

1985. Kiscsoportos tanulásszervezés

Az előadás – két évvel a kísérlet elkezdése után - bemutatja a kiscsoportos tanulásszervezés lényeges elemeit.