Gondolati háttér

A folyamatos stratégiai fejlesztések korában a fejlett országokban a humán szakemberek és a felső vezetők az Executive Coaching-ot tekintik a legeredményesebb fejlesztési módszerek egyikének. A felsővezetők és HR menedzserek hiszik, hogy az EC a legmegbízhatóbb eszköz a személyiség és a teljesítmény fejlesztéséhez. A siker jóval nagyobb eséllyel prognosztizálható, mint más képzési formákkal (tanfolyam, tréning).

Gyakorló coach-ok tapasztalatai egyértelművé teszik, hogy a vezetők személyes, tudatos fejlesztése legalább annyira fontos, mint szakmai képzése. Kimutatható, hogy a vezetők a legtöbb esetben „túlképzettek” a szakmájukban, de saját személyes működésük törvényszerűségeit nem ismerik. Az önmaguk fejlesztésére tett kísérletek véletlenszerűek, provizórikusak és amatőr szintűek.

Ugyanakkor amit a vezető mond, sugall, cselekszik vagy szabályoz, meghatározza a munkatársak és szervezet működését, fejlődésének irányát. Ha tehát céltudatosabb, szélesebb látókörű, kooperatív, gondolkozásában sokféle kultúrát és szempontot egyesítő szemléletet képvisel a vezető, ez a szervezet működésének eredményességén is megmutatkozik. Nő az árbevétel, csökkenthetők a költségek, feltárhatók a tartalékok, a céltudatosabbá válnak a döntések. A munkatársak kiválasztása és betanítása eredményesebb. Együttműködésük, a konfliktuskezelés könnyebbé válik, feladataikkal sikeresebben birkóznak meg, jobban gazdálkodnak az idővel és az információkkal stb.

Egy vezető munkája – végső soron - akkor sikeres, ha „behúnyva a szemét” is működik a szervezete. Ehhez az állapothoz akkor tud eljutni, ha sikeres fejlesztő beavatkozásai (munkatárs- és folyamatfejlesztés) „önműködővé” teszik a szervezetét.

A csoportos coaching program ebben tud segítséget nyújtani. A folyamatok és a munkatársak tudatos, célracionális fejlesztése, „edzése” „coachingolása” lehetővé teszi, hogy a vezetők egyre inkább a munkatársakkal és ne helyettük dolgozzanak. A program során a vezetők segítséget kapnak a folyamatok átalakításához. Megtanulják támogatni a beosztottaik magas szintű együttműködését és képesekké válnak az operatív teendők helyett egyre inkább a stratégiai feladatokra koncentrálni. Kiérlelik saját vezetői stílusukat és megtanulnak közben, hogyan lehet folyamatosan „ezdésben”, „formában” lenni. 


Célok

 • Vezetői eredményesség fejlesztése
 • A munkatársak fejlesztéséhez szükséges szemlélet elsajátítása
 • Az önreflexiós készség fejlesztése
 • Kommunikáció fejlesztés
 • Konfliktuskezelési készségek fejlesztése

Résztvevők
Középvezetők

Tematika

 • Öndiagnózis, (erősségek, fejlesztendő területek)
  •  önreflexió, a belső párbeszéd átalakítása
  • Sikeres megoldások feltárása
  • Vezetői problémahelyzetek felvetése és megbeszélése
 • A munkatársak irányításának dilemmái
  • Team-munka fejlesztés
  • Feladatkiadás és számonkérés
  • A fontos döntések előkészítése és kommunikációs stratégiái
  • A teljesítményértékelés dilemmái
  • Konfliktuskezelés
  • Tárgyalástechnikák
  • Tulajdonos-vezető, vezető-beosztott viszonyok
 • Személyes kihívások
  • Munka /karrier
  • Család
  • Pénz
  • Egészség
 • Szervezeti változások támogatására
  • Átalakulás, változásmenedzsment
  • Szervezetek közötti kapcsolatok
  • Hatékonyság

 Módszerek

 • „Témaorinetált csoportmódszer” (Themacentrierter Gruppenarbeit)

A programot a jelen lévők alkotják meg tréneri ajánlások és instrukciók alapján, ezáltal a „csoportra” szabott, konkrét és operatív egyszerre. „Egy az egyben” történik, nem elméleteket dolgozunk fel, hanem „best praktice”-ről és a nehéz helyzetek megértéséről, feldolgozásáról, önfejlesztésről szól.

 • Neuro-Lingvisztikus Programozás (NLP)     

Az NLP módszertana mintegy 20 éve jött be Magyarországra, és azóta folyamatosan terjed. Kidolgozója az amerikai Richard Bandler és John Grinder (70-es évek). Egyike a legfigyelemreméltóbb személyiségfejlesztési módszertanoknak, amely gyorsan és hatékonyan képes megtanítani az embert saját belső állapotainak kezelésére és életének alakítására. Kiváló módszer a vezetői-, a kommunikációs-, motivációs- konfliktuskezelési készségek, a kapcsolatok, az együttműködés fejlesztésére. Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, tanulási módszertan és mintákat nyújt a helyzetek sikeres kezelésére.

 • Humanisztikus Kooperatív TanulásTM (HKT)

A hagyományos képzési módszereknél eredményesebb, szabadalmaztatott tanulásszervezési és szervezetfejlesztési technológia. Lehetővé teszi, hogy a vezető  nagyobb létszámú csoportokkal is tudjon a bizalom és az együttműködés légkörében magas teljesítményeket elérni. Segítségével lojálisabbá, csapatmunkára alkalmasabbá, felkészültebbé, elkötelezettebbé alakíthatók a munkatársak és növelhető a szervezetek teljesítőképessége.

Várható eredmények
A résztvevők tudatosabban kezelik saját életüket, kapcsolataikat, munkájukat. Jobban megértenek helyzeteket, sikeres modelleket tanulmányozhatnak és beépíthetik saját viselkedési repertoárjukba.