Csirmaz Mátyás a legsokoldalúbb, legeredményesebb és legelkötelezettebb fejlesztő pedagógus, akit valaha ismertem.

Ő volt a taneszközök és tankönyvek kialakításának a mestere. Saját maga készítette illetve irányította számtalan világszinvonalú könyv írását-szerkesztését. A magyar pedagógia nagy vesztesége, hogy nélkülözi tehetségét, és nem biztosított teret Mátyás pedagógiai, fejlesztői zsenialitásának kibontakozásához. 

1990-től továbbképzéseink tantárgyi részeit ő tartotta, képviselte a HKT-t számtalan előadáson, pedagógus konferencián és módszertani bemutatókon országszerte. Nagyrészt neki köszönhető, hogy távozásom után még legalább 10 évig folyt tovább a fejlesztés, készültek publikációk, könyvek és tartott a csoport több száz felkészítő tanfolyamot.   

Neki köszönjük a HKT tanterv kialakítását,

elsős könyvünk készítésének irányítását, szerkesztését,

a projektpedagógia kézikönyveinek és erszközeinek kidolgozását,

és számos más taneszközt.