Dr. Orbán Józsefné

A Humanisztikus Kooperatív Tanulás (HKT) alternatív pedagógia program alkalmazásával Baranya megyében több pécsi iskola is próbálkozott (pl. Pécs-Vasas). Képzés keretében történő első megjelenése és tanfolyamok indítása helyileg a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 2. sz. Gyakorló Általános Iskolában történt.

Az első baranyai HKT tanfolyamot 1996-1997-es tanévben indítottuk.
Az első tanfolyam szervezésében segítőtársam volt Varga Zoltánné a szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola tanítónője. Mindketten a Benda iskolában végeztünk szaktanácsadóként.

A tanfolyam meghirdetése a Baranya megyei Pedagógiai Intézet hírközlő lapjában, a Palatáblában történt, valamint a Dunántúli Naplóban.

A Dunántúli Napló címlapon közölte: „Út egy humanisztikus iskola felé. Regionális Oktatási Központ szerveződik Pécsett” címmel:„ A Janus Pannonius Tudományegyetem II. számú Gyakorló Általános Iskolájában az idei évtől kezdik el szervezni azt a regionális bázist, mely általános iskolai pedagógusok számára lehetővé tenné, hogy Budapest és Zalaegerszeg mellett Pécsett is megismerkedhessenek a humánus kooperatív tanulásszervezéssel. (HKT)”

Az első sikeres tanfolyamon 25 pedagógust készítettünk fel a program alkalmazására. A tanfolyam elméleti és gyakorlati felkészítésből állt, és összesen 60 órát vett igénybe. A gyakorlati rész bemutató óráinak megtartásában segítettek: Horváthné Sümegi Mária és Mikóné Kocsis Éva zalaegerszegi, valamint Katonáné Rosta Hedvig keszthelyi tanítónők is. A bemutató órákat minden alkalommal, az elméleti anyaggal való kapcsolat megbeszélése követte.

A tanfolyam teljesítéséről a hallgatók tanúsítványt kaptak, amelynek követelménye az aktív részvételen kívül egy óravázlat, helyzetelemzés elkészítése, vagy egy bemutató óra megtartása volt. A legjobb munkák megjelentek a „Kiscsoportos tanulásszervezés” c. kiadványban.

Az első tanfolyamot végzettek lehetőséget kaptak a folytatásra, a 120 órás haladó tanfolyamra, amellyel egy időben kezdő felkészítés is indult az 1997/98-as tanévben.

A haladó (120 órás) tanfolyam elvégzésének feltétele volt: tanítás a program módszerei alapján, helyzetelemzés, a kezdő tanfolyam szervezésében való segítés vagy egy projekt megírása. A legjobb munkákból újabb kiadvány jelent meg 1999-ben: a „Humanisztikus Kooperatív Tanulás Foglalkozástervezetek gyűjteménye”.

Az 1997/98-as és az 1998/99-es tanévekben a munka folytatódott, ismételten indítottunk kezdő és haladó tanfolyamokat.

A tanfolyamot színesebbé tették a meghívott előadók: Csirmaz Mátyás, Lázár Péter, Dudás Margit, valamint a zalaegerszegi kolléganők, akik meglátogattak bennünket, és ötleteikkel növelték a hangulatot. Ebben a munkában az együttműködés csodálatos példájaként, már segédkeztek a haladó tanfolyamot végzett pedagógusok is a szervezésben, játékok, kiselőadások, bemutató órák megtartásával: dr. Béli Gáborné, dr. Balatoni Gáborné, Bernáth Zoltánné, Dechlerné Könyves Ildikó, Keszei Dalma, Szemesné Barnóczky Orsolya, Dechlerné Könyves Ildikó, Mendly Márta, Perjés Zsoltné, Porrogi Istvánné, Puppi Antalné, Szabó Mónika. Közülük többen szaktanácsadó fokozatot is szereztek.

A munkát anyagilag a SOROS Alapítvány támogatta.

A tanfolyamot végzett pedagógusok elismeréssel nyilatkoztak:

„Nagyon jól éreztem magam, tetszett, hogy tevékenykednünk kellett, hogy megtapasztalhattuk a csoportalakítás módját, a csoportban végzett munka örömét, az együttműködés buktatóit, örömeit. Jó volt, hogy előre kaptunk szakirodalmat (Orbán Józsefné: Humanisztikus Kooperatív Tanulás Tanfolyami segédanyagát), s nem „tudatlanul”ültünk itt.” (Bokor Zoltánné)

„Nagyon jól éreztem magam, remek szervezés volt. Különösen tetszett, hogy beleélhettem magam a gyerekek helyzetébe.” (Ferencziné Pusztai Ágnes)

„Nagyon örülök, hogy betekintést nyerhettem ebbe a módszerbe….matematika – fizika – kémia szakos vagyok, s ezeknél a tárgyaknál alkalmanként használhatom, vagy osztályfőnöki órákon személyiségfejlesztésre a látott tréninget.” (Perjés Zsoltné)

„Nekem nagyon tetszett: sokat lehet belőle hasznosítani, jó volt, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati téren is megismerkedtünk a HKT-vel. Örültem a csoportmunkára adott lehetőségnek. Úgy érzem az eddigi évek legsikeresebb továbbképzésén vettünk részt, és alig várjuk, hogy elkezdődjön a következő továbbképzés.”

„Nem csak elméleti ismereteket tanultunk, hanem gyakorlati tudásunkat is gyarapíthattuk. Módszertani ismeretekből kevés tanfolyam nyújt olyan sokat, mint ez. A gyakorlati tapasztalatokat mindig megbeszéltük, sok ötletet, bíztatást kaptunk egymástól.”

„A sok éves tapasztalat ellenére is tudott újat nyújtani. A megújulásban nagyon sok segítséget adott. Kihívás volt számomra ennek a módszernek az elsajátítása és alkalmazása. Megerősített abban, hogy mindig nyitottnak kell maradni az újra.”

„Hatékonynak tartottam, ahol nagyon sok gyakorlati tanácsot, javaslatot kaptunk, ami a legfontosabb a mindennapi munkánkban. Jó légkörű tapasztalatcsere jellemezte az egész tanfolyamot. Az előadások lényegretörőek voltak és az előadó szakértelméről adott képet.”

Sajnos ez a fejlődési folyamat a központi szabályozások és anyagi forráshiány miatt megszakadt, de a tanfolyamok hatására több pécsi és baranyai iskolában a tanfolyamot végzett pedagógusok elkezdtek dolgozni a program alapján:

Bükkösd, Drávafok, Dunaszekcső, Geresdlak, Hobol, Hidas, Szigetvár Tinódi Lantos Sebestyén, Nagydobsza, Vókány, a pécsi Mezőszél Úti, az akkori Kertvárosi és a JPTE 2. számú Gyakorló Általános Iskolákban.

Témavezetők voltak:

Bokor Zoltánné - Dunaszekcsői Általános Iskola
dr. Balatoni Gáborné - Mezőszél Úti Általános Iskola (Pécs)
dr. Orbán Józsefné - PTE 2. sz. Gyakorló Iskola (Pécs)
Dechlerné Könyves Ildikó - Szigetvár Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola
Druskóczi László -Vókányi Általános Iskola
Keszei Dalma - Drávafoki Általános Iskola
Porrogi Istvánné - Kertvárosi Általános Iskola (Pécs)
Szabó Mónika - Nagydobszai Általános Iskola
Teppert Erzsébet - Geresdlaki Általános Iskola
Vargáné Dévai Zsuzsanna - Hidasi Általános Iskola
Varga Zoltánné - Hoboli Általános Iskola
Varga Zoltánné - Szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola

Több iskola kérte az egész tantestület felkészítését, vagy előadás keretében történő megismertetését. (Új mohácsi Általános Iskola, a pécsi Bánki Donát Általános Iskola stb.). Az Apáczai Kiadó felkérésére is történt iskolák felkészítése, amelyeket Porrogi Istvánnéval a tanfolyamon szaktanácsadó fokozatot szerzett kolléganővel tartottunk meg.

A HKT program fejlesztésének és terjesztésének munkálatait segítették:

SOROS Alapítvány
Tanárképzők Szövetségének vezetője: Vastagh Zoltán
JPTE Tanárképző Intézet
Baranya Megyei Pedagógia Intézet

Iskolaigazgatók:
Haramach Gusztávné (JPTE sz. Gyakorló Iskola, Pécs)
Cselikné Juhász Ildikó (Mezőszél Úti Általános Iskola, Pécs)
Szolláth Mihály (Kertvárosi Általános Iskola)
Magvas Ágnes (Illyés Gyula Általános Iskola. Pécs)
Éles István (Drávafok)
Druskóczi László (Vókány)
Kolics Pál (Szigetvár)

dr. Benda József
bendajoska@gmail.com