Bizalom, együttműködés, teljesítmény
A Harmadik évezred pedagógiájaDisszertációTantervHatásvizsgálatPublikációkEredmények országszerteFelsőooktatásVezetőknekPedagógusoknakFejlesztők
A HKT program röviden
Örömmel tanulni (letöltés)
Vendégkönyv
Előadások, videók
Szakértői vélemények
Szülői vélemények
Gyermek vélemények
A HKT története
Diákok festették
Szakértői vélemények
"Benda József egy minden ízében átgondolt pedagógiai rendszert teremtett, amelynek elméleti megalapozottságát, kidolgozottságát a gyakorlati eredmények messzemenően bizonyították. A Humanisztikus Kooperatív Tanulás pedagógiai koncepciója tehát nem pusztán egy elméleti rendszer, egy teória arról, hogyan lehetne az alapjaiban véve individualizáló közoktatást kooperatív technikákkal humanizálni; hanem a gyakorlatban évek óta bevált eljárások strukturált összessége, egy működő iskolakísérlet, amely napjainkra alternatív pedagógiává érett. Meggyőzőek a hatáselemzések eredményei is: a program jól működik. A szerző új, értékes pedagógiai koncepciót hozott létre, s ezt a gyakorlatban sikeresen realizálta.
Dr.habil.PukánszkyBéla, a neveléstudományok kandidátusa

"Akciókutatásról van szó, elképesztően széles körű, alapos vizsgálati anyagokkal… A HKT® módszer más alternatív programokkal összevetve is megállja a helyét (Jena Plan, Waldorf iskolák)… Nagyon jó alternatív programnak tartom."
Dr. Andok Ferenc, szociológus

„Benda módszere abban különbözik minden más módszertől, hogy ő a valóságban meg is valósítja azt, amit leír… A szinte megszállott munka valódi gyümölcsöket hozott: egy olyan komplex program született, amely működőképesnek bizonyult akkor is, amikor szellemi atyja kivonult a fejlesztésből és a működtetésből… A magyar közoktatásnak szüksége van a Humanisztikus Kooperatív Tanulásra. Meggyőződésem, hogy a kooperatív tanulás a pedagógia elodázhatatlan megújításának egyik arkhimédeszi pontja. Nemcsak a szociális kompetenciák fejlesztése, nemcsak a tanulók iskolai komfortérzetének, az iskolák otthonosságának növelése teszi ezt döntő jelentőségűvé, hanem mindezeken túlmenően a szociális tanulás szituációja, amely a tananyag megértését és elsajátítását tetemesen elősegíti."
Knausz Imre, oktatáskutató

A HKT® megértéséhez néha szegényesnek tűnnek a szavak. Vajon létezik-e olyan nevelési szakember, aki nem tekinti munkáját humánusnak? Szinte minden irányzat elismeri, hogy a hatékony oktatásnak hatékony neve-lés a feltétele és fordítva. Csakhogy a szavak tartalma és a gyakorlati eredmények nehezen hozhatók összhangba… A HKT iskolai modellje azért ígéretes, mert vállalja az összetett szocializációs vonatkoztatási rendszer elméleti és gyakorlati kidolgozását. A program legértékesebb sajátossága, hogy egy olyan szocializációs hálót kínál, mely-ben változatos, aktív légkörben, felnőtt és gyermek együttműködésével alakul az egyén-csoport bonyolult egyensúlya. Ezen belül tág értelmet kap a tanulás tanulása… A HKT a fejlesztést dinamikus egyensúlyba hozza a fejlődéssel, az egyént a csoporttal. Mind a pedagógiai lélektanban, mind a gyakorlatban úgy jelenik meg a gyermek, mint aktív, befolyásoló tényező. Az egymástól tanulás folyamata a pedagógus munkájának kiegészítőjévé, megerősítőjévé válik..."
Hűvös Éva, pszichológus

"Több évi iskolapszichológusi gyakorlat után vég-re bekerülhettem egy olyan iskolába, ahol azt láttam, hogy a gyermekeknek nem kell görcsölniük a tanítási órákon, nem kell lerágniuk a körmüket, szorongani stb.
Nem akarom elítélni az összes hagyományos iskolát, de több iskolában dolgoztam már, és sajnos az a tapasztalatom szülőként is és szakemberként is, hogy eluralkodott a teljesítménykényszer. Nagyon egyetértek azzal, hogy a primér szocializációnak döntő szerepe van. Örülnék annak, hogy ami itt született, vagy ami a HKT-ból hasznos, bekerülhetne a hagyományos iskolába. Úgy gondolom, hogy ebben nagy lehetőségek rejlenek. Önfeledten dolgozhatnak a gyermekek, lehetnek érzelmeik, lehetnek kommunikációik, nem kell frusztrálódniuk nap mint nap. Sok-sok minden szól emellett."
Magyar Judit, pszichológus

"A kísérlet jelentőségét elsősorban abban az értékben látom, amire az európai pedagógia nagyon régóta törekszik: egyesíthető a teljesítmény és a kooperáció. Egyesíthetők a kognitív kompetenciák elérésére, tudásra, ismeretszerzésre és olyan teljesítményorientációra, ami az európai kultúra alapjainak az elsajátítását tenné lehetővé. Ez az évszázadok során egyre inkább úgy alakult, hogy elérésükhöz individualisztikus eszközöket használtak a pedagógusok, miközben nem magánoktatást végeztek, hanem osztályokat tanítanak. Az iskolai osztályban individualisztikus motivációk, ellenőrzések dominálnak. Ezt töri át a HKT azzal, hogy egyesíti a teljesítményorientációt, a szociális kreativitás, kooperáció, társas élmény, együttes élmény, együttes feladat meghatározás és döntések sorozatával. Én ezt rendkívül fontosnak tartom. Nem merném azt mondani, hogy ez az egyetlen üdvözítő pedagógia, de hogy ez egy nagyon fontos pedagógiai újítás, arról meg vagyok győződve. Minden nagyrabecsülésem ezé a kísérleté, támogatandónak tartom, és örülnék, ha minél jobban elterjedne Magyarországon és másutt."
Dr. Somlai Péter, szociológusA Harmadik évezred pedagógiájaDisszertációTantervHatásvizsgálatPublikációkEredmények országszerteFelsőooktatásVezetőknekPedagógusoknakFejlesztők