Bizalom, együttműködés, teljesítmény
A Harmadik évezred pedagógiájaDisszertációTantervHatásvizsgálatPublikációkEredmények országszerteFelsőooktatásVezetőknekPedagógusoknakFejlesztők
Kultúra és paradigmaváltás
Szakértői vélemény
Sajtóvisszhang
Vezetőknek

 
Ajánlom figyelmébe Magyarország felelős állami, gazdasági, párt és egyházi vezetőinek!

– Azoknak akik nemzetben, emberöltőkben, évszázadokban is gondolkodnak.
– Azoknak, akik meglátják a jövő lehetőségeit
– Azoknak, aki értik a mély társadalmi folyamatokat és meghallják az idők szavát.

 

Ez a program segíthet a magyar ifjúságban és a társadalomban rejlő életerő kibontakoztatásában,sokat szenvedett népünk boldogulásának elősegítésében

 

A BIZALOM, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉS A TELJESÍTMÉNY szellemében.

 Bajban van nemzetünk. A ránk telepedett évszázados elnyomás és kudarcsorozat szétzilálta társadalmunk legfontosabb kötőelemét: a bizalomra építő emberi kapcsolatokat.
 
Két kultúrában, kétféle történelmi múltban, két hitrendszerben, két érdekcsoportban gondolkozunk. Nemzetünk sorsa múlik azon, hogy képesekké válunk belső harcainkból, nehézségeinkből, a két kultúrát integrálva új erőforrásokat teremteni.

 
 
 
ÖN SZERINT MI A MEGOLDÁS ?
 
 
 • Folytassuk tovább az egyéni érdekérvényesítést? 
   
 • Használjuk ki minden pozícióban helyzeti előnyünket?
 • Büntessük, sarcoljuk és zsaroljuk egymást?
   
 • Gyűlölködjünk, harcoljunk, alázzuk meg egymást, ahol lehet?
 • Legyünk valahol mindig vesztesek?
 • Uralkodjon az erőszak, az agresszió, a durvaság felettünk?
 • Helyezzük működőképes alapokra társadalmi kapcsolatainkat?
   
 • Tegyük élhetőbbé országunkat? 

   
 • Gyakoroljunk megértést, méltányosságot?
 • Erősítsük a kölcsönös tisztelet, megbecsülés, bizalom értékeit?
 • Kövessük az európai országok polgári értékrendjét?
 • Lépjünk be az eredményesek, sikeresek, versenyképesek táborába?
 
ÚJ gondolkodást és megoldást kínálunk!


A 25 éves kutató-fejlesztő munkával kidolgozott, iskola- és társadalompedagógiai mozgalmat, amely sok száz iskolában, településen bizonyította eredményességét.
Erről a paradigmaváltásról szól a 


 

A Harmadik Évezred pedagógiája!Országunk felzárkózása az európai kultúrákhoz, az új tudásközpontú társadalom felépítése nem alapulhat a nálunk szokásos, kikényszerített engedelmességen, a gyerekek megszégyenítésén, amit a mai iskoláink tömegesen alkalmaznak. 

 
Tetterős, cselekvőképes, felelősségvállaló és együttműködni képes állampolgárok nevelésére van szükség.
Ezt pedig nem lehet a gyerekeket passzivitásra, befogadásra kényszerítve, a kölcsönös segítségnyújtást büntetve elérni! Az új pedagógia nem alapulhat a szervezeti erőszakra, csak az érdekeltek bevonásával kialakított értelmes rendre. A modern tudásalapú társadalmak jogelvű és a partnerkapcsolatokra építő rendjére.

Ennek az eszmerendszernek a technológiai ki dolgozottságú letéteményese a több mint huszonöt éves múltra visszatekintő, szabadalmi oltalom alatt álló Humanisztikus Kooperatív Tanulás pedagógiája.

  
A felnőtt társadalomban a konszenzusra épülő szabályalkotás (és a szabályok betartása) a közmoralitás
 
alapja, amely a társadalmi tőke egyik legfontabb alkotó eleme, a gazdasági folyamatok erő forrása. Hasonlóképpen ez és csak ez lehet az alapja az iskolák harmonikus működésének is.
 
Olyan iskolai nevelésre van tehát szükség, amely képes a tanulási környezetet a személyek közötti bizalom és együttmuködés, a szeretetkapcsolatok alapjára építeni.

 
 
Új valóság születik

 
 
Programunk olyan iskolai nevelésről szól, amely szilárd erkölcsi alapokon áll, ám integrál ja a legkorszerubb szociológiai, fejlődéslélektani, szociálpszichológiai és reform pedagógiai áram latok frissítő hatását.
 
Az elmúlt évtizedekben több ezer pedagógust képeztünk ki különböző szinten a program adaptálására, és
 
a program – támogatás nélkül 25 éve ellenszélben – folyamatosan terjed ma is Magyarországon.
Az évezred egyik, már részeiben működő, önfejlesztő iskolamodelljéről van szó, amely az elméleti megalapozást követően ezernél több iskolai osztályban állta ki a gyakorlati megvalósítás próbáját, és technológiai pontossággal kidolgozott választ ad korunk legfontosabb kihívásaira.


A személyesen megtapasztalt és sok ezer munkaórában részleteiben is kidolgozott együttműködési készség rendkívül hatékonyan fejleszti mind az intellektuális képességeket, mind a társas kompetenciákat.  


A reprezentatív szociológiai vizsgálatok szerint a gyerekek családi háttere meghatározza iskolai előmenetelüket, és a társas kapcsolataikat. Az előnyös helyzetet előnyösebbé, a hátrányost hátrányosabbá teszi.
A tanulmányozott sok száz HKT osztályokban azonban gyökeresen más folyamatok érvényesülnek mint a hagyományos iskolákban!
 
 • A gyermekek közötti társadalmi szakadék nem növekszik, hanem bizonyíthatóan csökken, mint ahogy az más európai országok intézményszerében, hasonló okok miatt, tapasztalható. Ugyanis az eltérő társadalmi háttterű személyiségek fejlődési szükségeleteinek támogatására alkalmas a szemléletete, a szervezeti felépítése, módszerekei és eljárásai.
 • Jelentős mértékben javítja a tanulmányi eredményeket.
 • A családi háttéről függetlenül – jobban szeretnek iskolába járni és eredményesebben tanulnak.
 • Társas kapcsolataik, mind a kortársak, mind a felnőttek (pedagógusok, szülők!) irányában, bizonyíthatóan fejlődnek. Föl sem merül körükban a máshol erőteljesen megjelenő pedagógus és iskolaellenes agresszió.
  • Alkalmas arra hogy erősítse az iskolával, a felnőttekkel, a társakkal szembeni bizalmat.
  • Énképük, értékrendjük a tolerancia, az elfogadás és a szeretet irányába változik. Vagyis a program képes a társadalmi szegregáció ellensúlyozására.
 • Vagyis egy bevált, eredményes technológia, amely komplex módon alakítja át a helyi nevelési és mikrotársadalmi folyamatokat (iskola, szülői közösség).
 • Az iskolák szervezeti kultúrájának átalakítása a HKT® programmal tehát az esélyegyenlőség növelésének járható útja.

 
A Harmadik évezred pedagógiájaDisszertációTantervHatásvizsgálatPublikációkEredmények országszerteFelsőooktatásVezetőknekPedagógusoknakFejlesztők