Bizalom, együttműködés, teljesítmény
A Harmadik évezred pedagógiájaDisszertációTantervHatásvizsgálatPublikációkEredmények országszerteFelsőooktatásVezetőknekPedagógusoknakFejlesztők
Tézisek
1. Elmélet
2. Hatásvizsgálat
3. Szakirodalom
4. Függelék
5. Mellékletek
6. Dokumentumok a program történetéből
Disszertáció
A disszertáció és a tézisek 6 részletben letölthetők a bal oldali linkeken.

2.000-ben védtem meg kandidátusi disszertációmat, címe: Egy kooperatív pedagógia


Beszámoló a vitáról
 

Az "Egy kooperatív pedagógia" c. disszertáció nyilvános vitájára 2001. december 21-re másodszor hívta össze az MTA Pedagógiai Szakbizottsága a Bíráló Bizottságot és az érdeklődőket. (Az első alkalommal a vita Kozma Tamás opponens távolléte miatt elmaradt)

A bíráló bizottság elnöke Bernáth József, titkára Veszprémi László volt. Tagjai: Trencsényi László, Hadházi Tibor, Berentés Éva, Galicza János, Gácser József voltak.

Opponensek: Horváth Attila, Brezsnyánszki László, Pukánszky Béla

A dolgozatot 1997-ben nyújtottam be elfogadásra. A procedúra több mint 4 évet vett igénybe.

Az életrajz felolvasása után röviden bemutattam a HKT lényeges törekvéseit, majd az opponensi vélemények felolvasására került sor. Igen alaposan, komolyan mérlegelték a dolgozat erényeit és hiányosságait, majd kérdések, hozzászólások hangzottak el.

Braun Anna zalaegerszergi iskolaigazgató bemutatta, hogyan vált népszerűvé Egerszegen a HKT, és milyen "átköltözési" mozgalom alakul ki évről évre a beiskolázási körzethatárok miatt a városban. Knausz Imre hozzászólásában említette, hogy - bár nem készített idézettségi indexet - de minden bizonnyal a legtöbbet idézett szakírók között tarthatnak ma számon a pedagógiában. Trencsényi László és Horváth Attila "világszabadalomként" tartja számon a HKT-t, és a szakma irányítási problémájaként említették, hogy támogatás hiányában kénytelen voltam én is a szakmát elhagyni.

Pukánszky Béla igen alapos és értelmes, értően jó szándékú elemzést adott, Horváth Attila hasonlóképpen. Jóindulatú, támogató és konstruktív légkör alakult ki. A Brezsnyánszky László bírálatának felolvasásakor inkább a hibákra helyezte a hangsúlyt (szemben a leírtakkal), csak a dolgozattal foglalkozott, nem vette tekintetbe mögötte álló folyamatokat. (Négyszemközt ugyan elmondta, hogy ő tulajdonképpen nagyon támogatja).

A hozzászólásokat követően felolvastam a bírálatokra írt válaszomat és a Bizottság kérdéseire válaszoltam.

A válaszok és viszontválaszok után a Bíráló Bizottság titkos szavazással döntött. A 7 tag egyenként maximum 3 pontot adhatott. 17 pont gyűlt össze, ami az összes pontok 76 %-a. Minimálisan 66 %-ra volt szükség, tehát a döntés pozitív lett.


A Harmadik évezred pedagógiájaDisszertációTantervHatásvizsgálatPublikációkEredmények országszerteFelsőooktatásVezetőknekPedagógusoknakFejlesztők